Nadwęglan sodu 1kg

12,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Nadwęglan sodu

Nadwęglan sodu to addukt nadtlenku wodoru i węglanu sodu. Ze względu na dużą trwałość i bezpieczną formę jest masowo stosowany jako substancja wybielająca w proszkach do prania, wybielaczach.

Maksymalne stężenie wolnego nadtlenku wodoru po rozpuszczeniu w wodzie wynosi około 3,5% dla temp. 200C. Aby uzyskać wyższe stężenia należy sporządzić roztwór nasycony w wodzie o wyższej temperaturze.

Opakowanie: torebka foliowa strunowa typu doypack o zawartości 1kg

Specyfikacja jakości

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze
Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie palić
P220 Trzymać/przechowywać z dala od materiałów zapalnych.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P401 Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 40°C

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 1,3 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nadwęglan sodu 1kg”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.