W każdym kraju system opieki zdrowotnej charakteryzuje się innymi rozwiązaniami w zakresie przyznawania zwolnień lekarskich, wysokości wypłacanych świadczeń i czasu, który można przeznaczyć na powrót do dobrej formy. Norwegia słynie z rozwiniętego systemu socjalnego, również w zakresie ochrony zdrowia. Jakie obowiązują w nim zasady przyznawania zasiłków dla chorych? Przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje!

Komu przysługuje zasiłek chorobowy w Norwegii?

Aby kwalifikować się do zasiłku chorobowego, musisz pracować w Norwegii i być objętym systemem ubezpieczenia społecznego. Co istotne, zatrudnienie u danego pracodawcy powinno trwać minimum 4 tygodnie w trybie ciągłym, a Twój dochód roczny — wynosić co najmniej połowę kwoty bazowej G. To najważniejsza zasada, warunkująca wypłatę świadczenia. Konieczne jest również poinformowanie pracodawcy o chorobie, przedstawiając zwolnienie lekarskie (online lub w wersji papierowej).

Wyjątkiem od wspomnianej zasady 4 tygodni jest sytuacja, w której ulegasz wypadkowi w pracy i to z jego powodu nie możesz wypełniać zawodowych obowiązków. Wtedy zasiłek chorobowy otrzymasz bez względu na staż pracy. Musisz jednak zgłosić to zdarzenie do NAV, czyli norweskiego Urzędu ds. Pracy i Polityki Społecznej. Nie zawsze jest to prosty proces, zwłaszcza bez dobrej znajomości języka obcego. Dlatego warto sięgnąć po wsparcie ekspertów. Udziela go m.in. firma ATS Pomoc w Norwegii, załatwiając wszystkie formalności, związane z uzyskaniem zasiłku chorobowego.

Kto wypłaca zasiłek w Norwegii i ile wynosi świadczenie?

Najważniejsze różnice między polskim zasiłkiem chorobowym a tym obowiązującym w skandynawskim kraju, dotyczą wysokości wypłacanych kwot oraz czasu, przez który możesz pobierać pieniądze w ramach chorobowego.

Na początku – przez pierwsze 16 dni – świadczenie za zwolnienie lekarskie w Norwegii będzie wypłacał Ci pracodawca. Zasiłek chorobowy w takim przypadku wynosi 100% Twojego normalnego wynagrodzenia. Po upływie tego czasu obowiązek regulowania świadczenia przejmie NAV. Tutaj jednak kwota zasiłku może być niższa. Zostanie on przeliczony przez urząd i ustalony na podstawie niezdolności do pracy, którą określa się od 20% do 100%.

Pamiętaj, że istnieje ograniczenie czasowe – zasiłek chorobowy w Norwegii będzie wypłacany maksymalnie przez 52 tygodnie. Po upływie tego czasu, jeśli nadal będziesz niezdolny do pracy, zostaniesz przekierowany do innego systemu ubezpieczenia społecznego i otrzymasz zasiłek rehabilitacyjny lub rentę.

Jakie problemy zdarzają się podczas korzystania z zasiłku chorobowego w Norwegii?

Pamiętaj, że wypłata zasiłku chorobowego w skandynawskim kraju może bardzo się opóźnić. Jeśli zwolnienie zostanie wystawione przez polskiego lekarza, na pieniądze będziesz czekać nawet kilka miesięcy. W takiej sytuacji musisz dostarczyć również do norweskiego urzędu niezbędne dokumenty. Wsparcia w tym zakresie możesz szukać m.in. w firmie ATS Pomoc w Norwegii.