Soda kalcynowana 5kg

28,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Soda kalcynowana lekka

Soda kalcynowana lekka, węglan sodu Na2CO3

Gatunek: czysty

CAS: 497-19-8

Materiał stosowany jak środek alkalizujący kąpiel bielącą. Jako substancja podnosząca pH wody.

Dodatkowo stosowana jako ekologiczny środek myjący, pochłaniacz nieprzyjemnych zapachów, dodatek do prania.

Torebka foliowa strunowa typu doypack zawierająca 5kg sody.

Substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna w myśl przepisów GHS.

Specyfikacja jakości

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 – Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 5,5 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Soda kalcynowana 5kg”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.