PERTLENON – nadtlenek karbamidu 1kg

43,74 

Do zastosowań profesjonalnych

Brak w magazynie

Opis

Opis

PERTLENON Nadtlenek karbamidu

PERTLENON to handlowa nazwa adduktu nadtlenku wodoru z mocznikiem, nazwa chemiczna – nadtlenek karbamidu. Ze względu za zawartość wagową nadtlenku w związku wynoszącą aż 35%, nazywany jest suchym nadtlenkiem wodoru.

Występuje w postaci krystalicznego, bezbarwnego proszku.

Po rozpuszczeniu w wodzie można otrzymać roztwór zawierający około 13% wag wolnego nadtlenku (w temp 20oC) Dla uzyskania wyższych stężeń należy sporządzić roztwór nasycony w wodzie o wyższej temperaturze. PERTLENON stosowany jest do sporządzania żeli wybielających w stomatologii, do sporządzania bezwodnych roztworów nadtlenku wodoru (min w proekologicznych technologiach utleniania), w aplikacjach specyficznych.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 4-8oC (lodówka)

Opakowanie w postaci plastikowej puszki zawierającej 1kg preparatu.

Podczas stosowania chronić oczy oraz skórę. Nie mieszać z innymi preparatami chyba że do tego przeznaczonymi.

Do pobrania:

Specyfikacja jakości

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności

P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/materiałów zapalnych.

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 0.9 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PERTLENON – nadtlenek karbamidu 1kg”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.