Nadtlenek wodoru 30% CZYSTY DO ANALIZ 1L

27,06 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Nadtlenek wodoru 30% CZYSTY DO ANALIZ

Nadtlenek wodoru 30% w postaci wodnego roztworu. Gatunek – czysty do analiz CZDA, zawiera stabilizator. Do zastosowań analitycznych.

Nie mieszać z innymi preparatami chyba że do tego przeznaczonymi.

Podczas stosowania nadtlenku wodoru, chronić oczy oraz skórę.

Butelka plastikowa z certyfikatem bezpieczeństwa UN o pojemności 1L.

Towar podlega wysyłce ADR.

Sprzedaż tylko dla firm.

Do pobrania:

Specyfikacja jakościowa

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

 

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 1.2 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nadtlenek wodoru 30% CZYSTY DO ANALIZ 1L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.