Nadtlenosiarczan potasu 1kg OXONE

32,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Nadtlenosiarczan potasu, OXONE

CAS: 70693-62-8

2KHSO5·KHSO4·K2SO4

Nadtlenosiarczan potasu jest solą potasową kwasu mononadtlenosiarkowego zwanego inaczej Kwasem Caro . Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie w której dysocjuje na wolny nadtlenek wodoru. Stosowany jako środek wybielający, utleniacz. Substancja czynna w produktach biobójczych.

Maksymalna rozpuszczalność nadtlenosiarczanu potasu w wodzie w 20oC wynosi 277g/litr

Opakowanie w postaci puszki plastikowej z certyfikatem UN.

Opakowanie zawiera 1kg produktu.

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P303+P361+P353 – W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są I można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 1.1 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nadtlenosiarczan potasu 1kg OXONE”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne produkty