Kwas cytrynowy spożywczy 1kg

29,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Kwas cytrynowy

W kąpielach bielących z udziałem nadtlenku wodoru kwas cytrynowy dodawany jest jako środek kompleksujący jony metali, głównie żelaza oraz manganu przez co ich działanie powodujące rozkład nadtlenku zostaje zahamowane. Dodatkowo zapobiega powstawaniu rdzawych plam na bielonym materiale w przypadku wody bogatej w te metale.

Kwas cytrynowy ze względu na naturalne pochodzenie (otrzymywany z cukru) oraz brak szkodliwości dla środowiska naturalnego wypiera uciążliwe dla środowiska fosforany.

Kwas cytrynowy stosowany jest także masowo w środkach chemii gospodarczej. Jego działanie polega na maskowaniu twardości wody przez co działanie środków powierzchniowo czynnych jest
o wiele wydajniejsze.

Opakowanie: torebka foliowa strunowa typu doypack zawierająca 1kg produktu.

-Specyfikacja jakości

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze:
Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):
H319 Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 1,1 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kwas cytrynowy spożywczy 1kg”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.