Cerriostar RN – stabilizator nadtlenku do bielenia wikliny

24,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Cerriostar RN

Cerriostar RN jest preparatem stosowanym łącznie z nadtlenkiem wodoru w procesach bielenia wikliny oraz innych materiałów celulozowych. Jego stosowanie znacznie intensyfikuje proces bielenia, gwarantuje powtarzalność efektów a działanie sekwestrujące jony metali zatrzymuje rozkład nadtlenku. Nie powoduje powstawania „glazury” na bielonym materiale.

Stosowanie Cerriostaru: (przykładowa receptura)

  • Nadtlenek wodoru 30% (perhydrol) – 1L
  • Wodorotlenek sodu – 5g
  • Cerriostar RN – 10ml
  • woda zdemineralizowana – 1L

Bielenie prowadzić w temp. 20-60 stopni Celsjusza.

Opakowanie zawiera 1kg preparatu.

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasła ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P264 Dokładnie umyć . . . po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu / twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem / . . .

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 1,3 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Cerriostar RN – stabilizator nadtlenku do bielenia wikliny”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.