1. Do czego używa się nadtlenku wodoru?

  Nadtlenek wodoru ze względu na swoje właściwości biobójcze oraz utleniające i wybielające stosuje się w niżej wymienionych przykładowych zastosowaniach:

  – Dezynfekcja i higienizacja

  • urządzenia w produkcji żywności, kosmetyków, leków
  • opakowania dla żywności, kosmetyków, leków
  • sterylizacja w szpitalach oraz przychodniach
  • rolnictwo, sadownictwo do oprysków upraw
  • środki medyczne w postaci wody utlenionej (3% r-r nadtlenku wodoru w wodzie)
  • dezynfekcja wody basenowej
  • odgrzybianie ścian

  – Wybielanie

  • wybielanie pulpy drzewnej przy produkcji papieru
  • wybielanie tkanin (w pralniach chemicznych jak i gospodarstwach domowych)
  • wybielanie drewna, usuwanie sinizny
  • wybielanie tworzyw sztucznych
  • wybielanie zębów

  – Utlenianie

  • eliminacja siarkowodoru, oczyszczanie ścieków z zakładów chemicznych (odczynnik Fentona)
  • usuwanie przykrych zapachów pozostawianych przez zwierzęta
  • czyszczenie srebra
  • technologie chemiczne otrzymywania m.in. epoksydów, kwasów karboksylowych, aldehydów
 2. Czy nadtlenek wodoru jest szkodliwy dla ludzi?

  Nadtlenek wodoru w stężeniu>10% powoduje podrażnienie skóry oraz oczu. W przypadku stężeń>30% kontakt z oczami może zakończyć się nieodwracalnymi zmianami łącznie z utratą wzroku. Badania toksykologiczne nadtlenku wodoru wykluczyły jego toksyczność ostrą oraz przewlekłą co oznacza że nawet przy długotrwałym kontakcie z nadtlenkiem, nie powoduje on zmian chorobotwórczych. Pozwala to na stosowanie go w odpowiednio niskich stężeniach jako preparaty medyczne oraz kosmetyczne czego przykładem jest 3% roztwór znany jako woda utleniona oraz stosowanie w pastach do zębów o działaniu wybielającym.

  Prawnie jego stosowanie określa ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1730 dopuszczające nadtlenek wodoru jako substancję czynną w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1,2,3,4,5,6 (1 – preparaty higieny dla ludzi, 4 – produkcja żywności, 5 – dezynfekcja wody pitnej)

 3. Czy handlowy nadtlenek wodoru zawiera metale ciężkie?

  Handlowy nadtlenek wodoru nie zawiera metali ciężkich. Technologia produkcji nadtlenku wodoru nie stosuje związków metali ciężkich. Dodatkowo ze względu na dużą wrażliwość nadtlenku wodoru na zanieczyszczenia metaliczne powodujące jego rozkład, intencją producenta jest aby ich zawartość była praktycznie śladowa.

 4. Co to jest stabilizator i po co jest dodawany do nadtlenku wodoru?

  Stabilizator to substancja powodująca że nadtlenek wodoru może być przechowywany znacznie dłużej oraz w przypadku dostania się do niego zanieczyszczeń nie spowoduje to jego gwałtownego rozkładu. Jako stabilizatory stosuje się najczęściej difosforan tetrasodu, estry fosforanowe, koloidalną krzemionkę. Zawartość stabilizatora nie przekracza zazwyczaj 400ppm, w przypadku gatunków dla przemysłu spożywczego wynosi nie więcej niż 100ppm.

 5. Czy jako osoba prywatna mogę kupić nadtlenek wodoru?

  W Polsce osoby prywatne mogą dokonywać zakupu nadtlenku wodoru tylko w stężeniu do 12%.

  Przepisem określającym wprowadzanie nadtlenku wodoru do obrotu handlowego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku.

 6. Czy wysyłanie nadtlenku wodoru firmą kurierską jest bezpieczne?

  Przesyłki zawierające nadtlenek wodoru przesyłane są w opakowaniach z UN. Firma UPS obsługująca transport nadtlenku stosuje odpowiednie oznakowanie przesyłek oraz stosuje się do przepisów ADR.

 7. Przechowywanie nadtlenku wodoru oraz termin przydatności

  Nadtlenek wodoru powinien być przechowywany w niskiej temperaturze oraz w zaciemnionym miejscu. Podwyższona temperatura oraz światło powodują przyspieszony rozkład nadtlenku wodoru. Termin przydatności nadtlenku wodoru wynosi 12 miesięcy dla stabilizowanych roztworów. W przypadku roztworów niestabilizowanych jest on znacznie krótszy. Po przekroczeniu terminu przydatności roztwór nadal może być wykorzystany gdyż jedynymi produktami rozkładu nadtlenku wodoru jest tlen i woda, natomiast stężenie spada poniżej poziomu określonego w specyfikacji handlowej. W praktyce, po roku przechowywania nadtlenku wodoru w temperaturze 200C stężenie spada o około 2% czyli dla roztworu 60% po roku wyniesie 58%.

 8. Jakiej wody używać do rozcieńczania nadtlenku wodoru?

  Do przygotowywania roztworów nadtlenku wodoru stosować wyłącznie wodę zdemineralizowaną. Stosowanie wody kranowej powoduje wprowadzenie zanieczyszczeń mineralnych które powodują rozkład nadtlenku wodoru.

 9. Jakie materiały są kompatybilne z nadtlenkiem wodoru?

  Czynności z wykorzystaniem nadtlenku wodoru najlepiej prowadzić w naczyniach oraz pojemnikach z tworzywa sztucznego (PP, PE, uPVC), ewentualnie szklane.
  Dla zastosowań przemysłowych dopuszcza się stal nierdzewną kwasoodporną 316L, 304 oraz zbiorniki emaliowane. Do przechowywania nadtlenku wodoru nie należy stosować butelek szklanych gdyż na skutek wzrostu ciśnienia spowodowanego wydzielanie się tlenu może dojść do rozsadzenia butelki.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, napisz do nas

 • 5 + 33 =